Vybrané kauzy

Nebezpečné vyhrážanie a podvod v podaní Lukáša (Beiera) Krausa

V marci 2011 si Lukáš Beier "všimol" spoločnosť ELLWOOD, s.r.o. (IČO: 44 432 801). Jej jediným spoločníkom a konateľom bol občan Českej republiky Jan Vodák (Lužice 110, Česká republika). Hlavnou podnikateľskou aktivitou firmy bola kúpa a predaj pohonných hmôt, najmä ich export do Českej republiky. Spoločnosť ako daňový subjekt podliehala plneniu daňovej povinnosti zo spotrebnej dane z minerálneho oleja voči správcovi dane - Colnému úradu Bratislava. V zmysle zákona mala spoločnosť na uvedenom Colnom úrade v Bratislave splatenú finančnú zábezpeku na spotrebnú daň za dovoz n