Vybrané kauzy

Automobilové „podnikanie“ Lukáša (Beiera) Krausa

Predstavte si situáciu, že si od niekoho kúpite auto a následne Vám ho zabaví polícia s tým, že vozidlo nepatrí Vám. Nepríjemné, že? V roku 2014 poskytla česká spoločnosť ŠkoFIN, s. r. o. (IČO: 458 05 369) úver na nákup automobilu značky Škoda Octavia bližšie neustanovenej osobe X s tým, že zaistenie pohľadávky českej firmy malo byť formou zaisťovacieho prevodu práva. Osoba X však lízingovej spoločnosti neodovzdala technický preukaz k predmetnému motorovému vozidlu a následne ŠkoFIN si nemohla splniť povinnosť zapísať zabezpečovací prevod práva do verejného registra. Na