Vybrané kauzy

Jeden z mnohých lízingových podvodov Lukáša (Beiera) Krausa

23. júla 2009 došlo v Košiciach na Jesenského ulici 25 k podpisu lízingovej zmluvy č. LZC/09/30078. Predmetom zmluvy bol finančný prenájom baliacej linky na potraviny NPK Appec Astro s príslušenstvom v obstarávacej cene 275 562,35 EUR. Prenajímateľom bola spoločnosť Impuls – Leasing Slovakia s.r.o. (IČO: 36 745 804) a ako nájomca vystupovala spoločnosť Opan food s.r.o. (IČO: 36 512 931) v zastúpení konateľom Františkom Rubickým. František Rubický (dátum narodenia: 18.08.1970, rodné číslo: 700818/8748) figuroval vo viacerých podvodníckych schémach Lukáša Krausa. Môžeme h