Vybrané kauzy

Osobný bankrot Lukáša (Beiera) Krausa

Lukáš Beier bol podvodníkom vždy, ale až neskôr pochopil, že pri páchaní svojích podvodov sa musí „schovávať“ za iné osoby. Aby to pochopil, musel najprv prejsť procedúrou „osobného bankrotu“, nakoľko k roku 2013 sa pohľadávky voči nemu nakopili v takej výške, že ho to začalo ohrozovať. Takže k roku 2013 predstavovali "oficiálne" dlžoby Lukáša (v tom čase ešte) Beiera čiastku 3,75 milióna českých korún. Skladali sa z nasledovných položiek. a) pôžička od fyzickej osoby Petry Chřibkovej vo výške 1 mil. českých korún. Zmluva bola uzavretá 5.júla 2007. Pôžička mala b