Matka.

Jiřina Beierová, rodená Opluštilová. Narodená 23.09.1954, rodné číslo: 545923 / 3846. Bytom – Hobzíková 32, Opava – Předměstí. Miesto narodenia – Nový Jičín. Pracuje ako učiteľka na Mendelovom gymnáziu v Opave.

Otčim.

Karel Beier. Narodený 23.11.1953, rodné číslo: 531123 / 342. Bytom – Hobzíková 32, Opava. Miesto narodenia – Opava. Pôvodne čašník, podnikal ako živnostník v sfére hostinských služieb.

Otčim a matka žijú na uvedenej adrese v prenájme. Vďaka svojmu synovi Lukášovi (Beierovi) Krausovi sa dostali obaja do insolvenčného konania, ktoré bolo ukončené v apríli 2020. Výška dlhu rodičov predstavovala čiastku cca. 1,4 milióna českých korún.

Rodný otec.

JUDr. Karel Kraus. Dátum narodenia: 19.01.1950. Bytom: Holasická 21, 747 05, Opava. Lukáš Beier s ním nadviazal kontakt v roku 2013, v roku 2018 si v dôsledku konfliktov s matkou a otčimom (ktorých zatiahol do dlhov), ako aj veľmi zlej povesti, zmenil priezvisko na Kraus. U rodného otca má zriadenú poštovú doručovaciu adresu. JUDr. Karel Kraus pracuje ako podnikový právnik v Psychiatrickej nemocnici v Opave.

JUDr. Karel Kraus

Brat.

Tomáš Beier. Narodený 27.12.1980, rodné číslo: 801227/5414. Figuroval vo viacerých spoločnostiach (aj spoločne s bratom), ktoré skončili v konkurze alebo boli „vytunelované“. Aktuálne žije na adrese Primátorská 38, Praha 8. V februári 2020 sa stal objektom insolvenčného konania.