Vážení návštevníci tejto webovej stránky, ak ste sa dostali až sem, tak je len niekoľko možností. Buď ste s vyššie menovaným Lukášom (Beierom) Krausom už prišli do kontaktu alebo s ním kontakt na základe niekoho odporúčania plánujete. Ak ide o druhú možnosť, tak plánované stretnutie s touto osobou radšej zrušte, nakoľko ide o podvodníka a zločinca. Dôvody si nájdete na našej stránke. Ak ste s touto osobou už do kontaktu prišli, je vysokopravdepodobné, že ste boli oklamaní alebo podvedení. V takom prípade Vám budeme vďační, ak nám pošlete svoj „prípad“ na našu emailovú adresu:

admin@lukasbeierkraus.ga

Na úvod by sme si dovolili krátke vysvetlenie prečo používame pre tohto kriminálnika dve priezviská. Daná osoba pôsobila pod priezviskom Beier do februára 2018, keď si priezvisko (z rôznych dôvodov) zmenila na Kraus. Takže či ste osobu na fotke poznali pod priezviskom Beier alebo Kraus, ide vždy o tú istú osobu.