Kľúčovým spojencom Lukáša Beiera / Krausa pri jeho podvodníckych aktivitách je osoba Roman Hlavatý. K tejto osobe sú známe nasledovné fakty.

Meno: Roman

Priezvisko: Hlavatý

Dátum narodenia: 29.11.1978

Rodné číslo: 781129 / 5459

Miesto narodenia: Opava (rodák Lukáša Beiera / Krausa)

FOTO

Matka: Jiřina Hlavatá, žije na adrese Hradecká 2647/37, Předměstí, 746 01, Opava

Sociálne siete: Využíva FB profil facebook.com/ramon.opavsky, kde vystupuje pod „menom“ Ramon Opavský.

Rodinný stav: ženatý

Manželka: Barbora Hlavatá, rodená Švoňavská.

FOTO

Manželka pochádza zo známej hereckej rodiny Jozefa Švoňavského a Žanety (Jeanette) Švoňavskej. Zaujímavé je, že práve firma podvodníka Romana Hlavatého obchodne zastupovala Žanetu Švoňavskú.

Barbora Švoňavská pracuje ako projektový administrátor vo VÚB banke. Čiže máme tu zaujímavú situáciu, keď zamestnanec banky je v rodinnom prepojení s profesionálnym podvodníkom / podvodníkmi. A keďže Lukáš Beier / Kraus sa preslávil aj lízingovými a úverovými podvodmi, môže byť zaujímavé, ako sa banka (resp. jej bezpečnostné oddelenie) postaví voči tejto skutočnosti. Facebook profil – barbora.svonavska.

Aktuálne aktivity

Spoločné aktivity oboch rodákov – podvodníkov (Krausa a Hlavatého) sa na Slovensku koncentrujú v dvoch spoločnostiach:

AXC888, s.r.o. (IČO: 52 518 051). Táto spoločnosť si zriadila aj Odštepný závod v Českej republike.

LKR SVR 88 s.r.o. (IČO: 50 815 008).

Jediným vlastníkom a konateľom oboch spoločností je Roman Hlavatý. Prokuristom je Lukáš Beier / Kraus.

Obzvlášť spoločnosť LKR SVR 88 sa už stihla slušne uviesť. Aktuálne už výška dlhu tejto spoločnosti predstavuje minimálne 430 000 EUR bez príslušenstva. Kraus a Hlavatý pôsobia tak, že vyhľadávajú solventných podnikateľov, ktorým nasľubujú hory-doly a vyberajú zálohy. Tovar nedodajú a veriteľov kŕmia rozprávkami. Následne prestávajú komunikovať.