Aj ďalšie „podnikateľsko – zlodejské“ pôsobenie Lukáša Krausa sa spája so spoločnosťou PELORUS CZ s.r.o. (IČO: 46 539 301). Len pripomíname, že Lukáš (Beier) Kraus v tejto spoločnosti pôsobil vo funkcii konateľa v období 2012 – 2014. Jediným spoločníkom bola firma Azzam, s.r.o. vlastnená rusky hovoriacimi osobami, pochádzajúcimi z Dagestanu (v období 2013 – 2018 konateľ Lukáš Beier). Pôsobenie Lukáša Krausa v tejto spoločnosti sa spája aj s jeho láskou k luxusným veciam. Pritom sa tá láska len znásobuje, pokiaľ si tieto veci nemôže dovoliť.

Dňa 25.04.2013 uzatvorila spoločnosť VÚB Leasing s firmou Pelorus CZ s.r.o. úverovú zmluvu č. LZL/13/00166 s predmetom financovania: osobný automobil, AUDI S8. Záväzok z úverovej zmluvy bol zabezpečený zmenkou vo výške 99 502 EUR, ktorú vystavila firma Pelorus CZ a bola avalovaná Lukášom Beierom. Ešte dňa 24.03.2013 uzatvorila lízingová spoločnosť s firmou Pelorus CZ a Lukášom Beierom Zmluvu o vyplnení a použití blankozmeniek č. L/13/00166/3.

Tak ako je to u Lukáša Krausa už obvyklé (ako aj u jeho spoločností), dostal sa do „omeškania“ s platením úverových splátok. Preto mu veriteľ 07.11.2013 poslal Stanovenie splatnosti úverovej pohľadávky a výzvu na úhradu dlžných pohľadávok s príslušenstvom, kde stanovil splatnosť na deň 10.12.2013. Dňa 15.01.2014 zaslala lízingovka výzvu na zaplatenie zmenky a oznámenie o uplatnení vyplňovacieho zmenkového práva. Pritom lízingová spoločnosť stále hľadala možnosti mimosúdneho riešenia a preto dňa 27.03.2014 uzatvorila s dlžníkmi Uznanie dlhu a Dohodu o plnení dlhu v splátkach č. L/13/00166. Robiť ústretové kroky voči profesionálnym podvodníkom sa však neopláca, presvedčila sa o tom aj lízingová spoločnosť a preto 09.07.2014 podala žalobu na bratislavský súd.

Obhajoba Lukáša Krausa na súde bola viac než humorná. Spochybňoval samotnú zmenku, keď tvrdil, že neobsahuje pravdivý údaj o mieste a dátume jej vystavenia, tvrdil, že sa v predmetnom čase nenachádzal na území Slovenskej republiky a teda ju nemohol podpísať. Čiže spochybňoval to, čo v Uznaní dlhu sám podpísal. Argumenty Krausa samozrejme súd neuznal a zaviazal ho zaplatiť súčasnému veriteľovi (ČSOB Leasing) čiastku 89 502,68 EUR aj s 6 % úrokom od dátumu splatnosti zmenky. Dlh samozrejme nebol doteraz vysporiadaný.

Súdne rozhodnutia:

Rozsudok 3CbZm-92-2016

Zmenkový platobný rozkaz 3CbZm-92-2016

Spoločnosť Pelorus CZ práve v čase, keď bol Lukáš Beier jej konateľom (2013 – 2014), odobrala aj rôzny luxusný tovar od českej spoločnosti Luxury Brand Management a.s. (IČO: 257 000 65) a to až vo výške 31 000 EUR. Faktúry za odobraný tovar samozrejme neuhradila. Nemal o tom pochybnosti ani Okresný súd Bratislava II., ktorý zaviazal spoločnosť Pelorus CZ zaplatiť uvedenú sumu aj s príslušenstvom. Dlh samozrejme nebol zaplatený.

Súdne rozhodnutie:

Rozsudok 42Cb-24-2016

Tagged With:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *