23. júla 2009 došlo v Košiciach na Jesenského ulici 25 k podpisu lízingovej zmluvy č. LZC/09/30078. Predmetom zmluvy bol finančný prenájom baliacej linky na potraviny NPK Appec Astro s príslušenstvom v obstarávacej cene 275 562,35 EUR. Prenajímateľom bola spoločnosť Impuls – Leasing Slovakia s.r.o. (IČO: 36 745 804) a ako nájomca vystupovala spoločnosť Opan food s.r.o. (IČO: 36 512 931) v zastúpení konateľom Františkom Rubickým.

František Rubický (dátum narodenia: 18.08.1970, rodné číslo: 700818/8748) figuroval vo viacerých podvodníckych schémach Lukáša Krausa. Môžeme ho „stretnúť“ vo viacerých firmách práve spoločne s Lukášom Krausom alebo jeho bratom Tomášom Beierom. To isté platí o ďalšom konateľovi spoločnosti Opan foods s.r.o. – Štefanovi Opalákovi.

V roku 2012 prokurátor Okresnej prokuratúry Košice vzniesol voči konateľom Opan food s.r.o. Štefanovi Opalákovi a Františkovi Rubickému, ako aj voči Lukášovi Beierovi (neskôr Krausovi) a Petrovi Jarkovskému obžalobu, že pri vybavovaní finančného lízingu pracovníkom spoločnosti Impuls uviedli nepravdivé údaje, týkajúce sa samotného predmetu lízingu, roku jeho výroby, doby nadobudnutia, obstarávacej ceny a podnikateľského zámeru, pričom po podpise lízingovej zmluvy a poukázaní finančných prostriedkov na účet Opan food, firma uhradila len dve zmluvne dohodnuté splátky a lízingovej firme spôsobila škodu vo výške 118 161,64 EUR.

V tomto prípade môžeme konštatovať, že Beierovi sa podarilo z tejto kauzy „vylízať“, nakoľko sudca JUDr. Ľuboš Vereš svojím rozhodnutím (5T/74/2012) obžalovaných kvôli „nedostatku dôkazov“ oslobodil. Ide o toho istého sudcu, ktorý v známej „bitkárskej kauze bratov Paškovcov“ obžalovaných nepochopiteľne „podržal“.

Súvisiace súdne rozhodnutie – 5T/74/2012

Tagged With:

1 thought on “Jeden z mnohých lízingových podvodov Lukáša (Beiera) Krausa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *