Predstavte si situáciu, že si od niekoho kúpite auto a následne Vám ho zabaví polícia s tým, že vozidlo nepatrí Vám. Nepríjemné, že?

V roku 2014 poskytla česká spoločnosť ŠkoFIN, s. r. o. (IČO: 458 05 369) úver na nákup automobilu značky Škoda Octavia bližšie neustanovenej osobe X s tým, že zaistenie pohľadávky českej firmy malo byť formou zaisťovacieho prevodu práva. Osoba X však lízingovej spoločnosti neodovzdala technický preukaz k predmetnému motorovému vozidlu a následne ŠkoFIN si nemohla splniť povinnosť zapísať zabezpečovací prevod práva do verejného registra. Nakoľko osoba X neuhradila ani časť poskytnutých finančných prostriedkov z titulu úverovej zmluvy, došlo zo strany ŠkoFIN dňa 25.07.2014 k odstúpeniu od zmluvy o úvere. Osoba X však nevrátila ani vozidlo, ani finančné prostriedky.

Preto firma ŠkoFIN dňa 29.09.2014 podala voči osobe X návrh na Obvodný súd pre Prahu 5 o zaplatenie sumy 488 648 českých korún. Následne však bolo zistené, že predmetné vozidlo bolo zadržané na Slovensku. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica spoločnosť ŠkoFIN informovalo, že na predmetné vozidlo si uplatňuje právo spoločnosť Black Red White Slovakia a. s. (predajca nábytku v Košiciach) . Rovnako bola spoločnosť upozornená, aby si uplatnila vlastnícke právo na miestnom súde, čo aj firma ŠkoFIN urobila. Samotný súd nás až tak nezaujíma, preto budeme venovať pozornosť tomu, ako sa vozidlo k danej firme dostalo. Ešte dodáme, že po tom, ako došlo k zabaveniu vozidla políciou, spoločnosť Black Red White od kúpnej zmluvy odstúpila a vrátila vozidlo spoločnosti RS CARS s.r.o. (IČO: 36 771 511), od ktorej ho predtým nadobudla.

Kolobeh vozidla

Ako už bolo uvedené vyššie na začiatku reťazca stála bližšie neustanovená osoba X, ktorá prostredníctvom úveru poskytnutého spoločnosťou ŠkoFIN prefinancovala kúpu auta značky Škoda Octavia. Technický preukaz vozidla lízingovke neodovzdala, splátky neplatila a vozidlo nevrátila.

Pritom z policajného spisu Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici vyplynulo, že osoba X je osobou bez domova, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Takýmto spôsobom osoba X zakúpila dve motorové vozidlá, ktoré prefinancovala ŠkoFIN a ďalšie dve vozidlá zakúpil brat osoby X, taktiež osoba bez domova. Z toho nám automaticky vyplýva, že „niekto“ buď zneužil oboch bezdomovcov ako „biele kone“ alebo došlo k zneužitiu ich osobných dokladov bez ich vedomia. Kto je ten „niekto“ uvidíme ďalej.

Následne bolo predmetné motorové vozidlo dovezené z Českej republiky na Slovensko spoločnosťou Pelorus CZ s.r.o. (IČO: 46 539 301). História existencie tejto spoločnosti je veľmi zaujímavá. V čase dovozu predmetného vozidla na Slovensko mala jediného spoločníka firmu Azzam, s.r.o.. Konateľom v danom čase bol Lukáš Beier. Zaujímavá je aj samotná spoločnosť Azzam. Jej spoločníkmi sú od roku 2013 dve rusky hovoriace osoby pochádzajúce z Dagestanu (Ruská federácia) Shamil Alibekov a Yusup Murtuzaliev, za ktoré sa v minulosti Lukáš Kraus (Beier) zvykol schovávať. No a konateľom tejto spoločnosti bol v období 2013 – 2018 opäť Lukáš (Beier) Kraus. Takže Lukáš Beier ako štatutár firmy Pelorus CZ v roku 2014 zabezpečoval dovoz fakticky ukradnutého auta z Čiech na Slovensko. Lukáš Beier Kraus na pozícii konateľa skončil koncom mája 2014, rovnako skončila firma Azzam ako spoločník. Novým spoločníkom a konateľom firmy Pelorus CZ sa stal „biely kôň“ Jaroslav Konečný z Opavy.

Auto na Slovensku odkúpila firma Port Petrovsk s.r.o. (IČO: 36 197 483). Aj túto spoločnosť od apríla 2014 ovládala firma Azzam, s.r.o. . A jej konateľom (ako inak) bol v tom čase opäť Lukáš Beier Kraus.

Následne bolo motorové vozidlo odpredané spoločnosti Compro Trade s.r.o. (IČO: 36 503 312). Na tejto spoločnosti je zaujímavé predovšetkým to, že jej spoločníkom a konateľom v tom čase bol istý Štefan Opalák. Ten istý Štefan Opalák, ktorý v roku 2012 stál spolu s Lukášom Beierom a ďalšími spolupáchateľmi pred košickým súdom v prípade obvinenia z lízingového podvodu. A následne Compro Trade predala automobil do autobazáru RS CARS.

Takže auto predtým než skončilo v autobazári prešlo na Slovensku cez tri firmy, z ktorých dve ovládal priamo Lukáš Kraus a jednu s ním prepojený Štefan Opalák. Predpokladám, že nikto nepochybuje o tom, že za celým podvodom bol práve LUKÁŠ (BEIER) KRAUS.

Súvisiaci súdny dokument – 9C/234/2014 (OS Banská Bystrica)

Tagged With:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *