Vybrané kauzy

Automobilové „podnikanie“ Lukáša (Beiera) Krausa

Predstavte si situáciu, že si od niekoho kúpite auto a následne Vám ho zabaví polícia s tým, že vozidlo nepatrí Vám. Nepríjemné, že? V roku 2014 poskytla česká spoločnosť ŠkoFIN, s. r. o. (IČO: 458 05 369) úver na nákup automobilu značky Škoda Octavia bližšie neustanovenej osobe X s tým, že zaistenie pohľadávky českej firmy malo byť formou zaisťovacieho prevodu práva. Osoba X však lízingovej spoločnosti neodovzdala technický preukaz k predmetnému motorovému vozidlu a následne ŠkoFIN si nemohla splniť povinnosť zapísať zabezpečovací prevod práva do verejného registra. Na

Vybrané kauzy

Jeden z mnohých lízingových podvodov Lukáša (Beiera) Krausa

23. júla 2009 došlo v Košiciach na Jesenského ulici 25 k podpisu lízingovej zmluvy č. LZC/09/30078. Predmetom zmluvy bol finančný prenájom baliacej linky na potraviny NPK Appec Astro s príslušenstvom v obstarávacej cene 275 562,35 EUR. Prenajímateľom bola spoločnosť Impuls – Leasing Slovakia s.r.o. (IČO: 36 745 804) a ako nájomca vystupovala spoločnosť Opan food s.r.o. (IČO: 36 512 931) v zastúpení konateľom Františkom Rubickým. František Rubický (dátum narodenia: 18.08.1970, rodné číslo: 700818/8748) figuroval vo viacerých podvodníckych schémach Lukáša Krausa. Môžeme h