Vybrané kauzy

Nebezpečné vyhrážanie a podvod v podaní Lukáša (Beiera) Krausa

V marci 2011 si Lukáš Beier "všimol" spoločnosť ELLWOOD, s.r.o. (IČO: 44 432 801). Jej jediným spoločníkom a konateľom bol občan Českej republiky Jan Vodák (Lužice 110, Česká republika). Hlavnou podnikateľskou aktivitou firmy bola kúpa a predaj pohonných hmôt, najmä ich export do Českej republiky. Spoločnosť ako daňový subjekt podliehala plneniu daňovej povinnosti zo spotrebnej dane z minerálneho oleja voči správcovi dane - Colnému úradu Bratislava. V zmysle zákona mala spoločnosť na uvedenom Colnom úrade v Bratislave splatenú finančnú zábezpeku na spotrebnú daň za dovoz n

Vybrané kauzy

Pôsobenie Lukáša (Beiera) Krausa v spoločnosti HERINGH TEAM

V tomto prípade sa budeme opierať o našich informátorov, ktorí v minulosti pôsobili v spoločnosti HERINGH TEAM, s.r.o. (IČO: 36 562 904). Spoločnosť založili v roku 2004 Gabriel Heringh a Sebastian Heringh. V auguste 2014 došlo k jej prepisu na "bieleho koňa" z Banskej Bystrice. Posúdiť jej fungovanie v súčasnosti nie je možné, nakoľko posledné dokumenty, ktoré firma odovzdala, boli za rok 2013. Spoločnosť sa zaoberala importom zo zahraničia a predajom drahých luxusných automobilov. Lukáš (Beier) Kraus v danej spoločnosti pracoval od 1.januára 2010. Zmluvu s ním pod

Vybrané kauzy

Osobný bankrot Lukáša (Beiera) Krausa

Lukáš Beier bol podvodníkom vždy, ale až neskôr pochopil, že pri páchaní svojích podvodov sa musí „schovávať“ za iné osoby. Aby to pochopil, musel najprv prejsť procedúrou „osobného bankrotu“, nakoľko k roku 2013 sa pohľadávky voči nemu nakopili v takej výške, že ho to začalo ohrozovať. Takže k roku 2013 predstavovali "oficiálne" dlžoby Lukáša (v tom čase ešte) Beiera čiastku 3,75 milióna českých korún. Skladali sa z nasledovných položiek. a) pôžička od fyzickej osoby Petry Chřibkovej vo výške 1 mil. českých korún. Zmluva bola uzavretá 5.júla 2007. Pôžička mala b