Vybrané kauzy

DPHÁČKAR Lukáš (Beier) Kraus

Tento prípad (kauzu) uvádzame preto, lebo tu sa „šťastena“ od podvodníka Krausa odvrátila. Takže tí, čo s ním majú niečo spoločné, by si mali uvedomiť, že ide aj o „ODSÚDENÉHO“ zločinca. Dňa 25.09.2012 Lukáš Beier v zahraničí na pobočke spoločnosti Richemont Nothern Europe GmbH kúpil zapaľovač, prsteň a náušnice za celkovú čiastku 359 700 českých korún, dňa 6.11.2012 náhrdelník za 133 000 českých korún, dňa 27.11.2012 náušnice za 218 000 českých korún, a dňa 18.12.2012 prsteň za 497 000 českých korún. Celkovo v sume 1 207 700 českých korún. Následne v BN (bližšie neusta

Vybrané kauzy

Záľuba Lukáša (Beiera) Krausa v luxusných veciach

Aj ďalšie „podnikateľsko - zlodejské“ pôsobenie Lukáša Krausa sa spája so spoločnosťou PELORUS CZ s.r.o. (IČO: 46 539 301). Len pripomíname, že Lukáš (Beier) Kraus v tejto spoločnosti pôsobil vo funkcii konateľa v období 2012 – 2014. Jediným spoločníkom bola firma Azzam, s.r.o. vlastnená rusky hovoriacimi osobami, pochádzajúcimi z Dagestanu (v období 2013 – 2018 konateľ Lukáš Beier). Pôsobenie Lukáša Krausa v tejto spoločnosti sa spája aj s jeho láskou k luxusným veciam. Pritom sa tá láska len znásobuje, pokiaľ si tieto veci nemôže dovoliť. Dňa 25.04.2013 uzatvorila spo

Vybrané kauzy

Automobilové „podnikanie“ Lukáša (Beiera) Krausa

Predstavte si situáciu, že si od niekoho kúpite auto a následne Vám ho zabaví polícia s tým, že vozidlo nepatrí Vám. Nepríjemné, že? V roku 2014 poskytla česká spoločnosť ŠkoFIN, s. r. o. (IČO: 458 05 369) úver na nákup automobilu značky Škoda Octavia bližšie neustanovenej osobe X s tým, že zaistenie pohľadávky českej firmy malo byť formou zaisťovacieho prevodu práva. Osoba X však lízingovej spoločnosti neodovzdala technický preukaz k predmetnému motorovému vozidlu a následne ŠkoFIN si nemohla splniť povinnosť zapísať zabezpečovací prevod práva do verejného registra. Na

Vybrané kauzy

Jeden z mnohých lízingových podvodov Lukáša (Beiera) Krausa

23. júla 2009 došlo v Košiciach na Jesenského ulici 25 k podpisu lízingovej zmluvy č. LZC/09/30078. Predmetom zmluvy bol finančný prenájom baliacej linky na potraviny NPK Appec Astro s príslušenstvom v obstarávacej cene 275 562,35 EUR. Prenajímateľom bola spoločnosť Impuls – Leasing Slovakia s.r.o. (IČO: 36 745 804) a ako nájomca vystupovala spoločnosť Opan food s.r.o. (IČO: 36 512 931) v zastúpení konateľom Františkom Rubickým. František Rubický (dátum narodenia: 18.08.1970, rodné číslo: 700818/8748) figuroval vo viacerých podvodníckych schémach Lukáša Krausa. Môžeme h

Vybrané kauzy

Nebezpečné vyhrážanie a podvod v podaní Lukáša (Beiera) Krausa

V marci 2011 si Lukáš Beier "všimol" spoločnosť ELLWOOD, s.r.o. (IČO: 44 432 801). Jej jediným spoločníkom a konateľom bol občan Českej republiky Jan Vodák (Lužice 110, Česká republika). Hlavnou podnikateľskou aktivitou firmy bola kúpa a predaj pohonných hmôt, najmä ich export do Českej republiky. Spoločnosť ako daňový subjekt podliehala plneniu daňovej povinnosti zo spotrebnej dane z minerálneho oleja voči správcovi dane - Colnému úradu Bratislava. V zmysle zákona mala spoločnosť na uvedenom Colnom úrade v Bratislave splatenú finančnú zábezpeku na spotrebnú daň za dovoz n

Vybrané kauzy

Pôsobenie Lukáša (Beiera) Krausa v spoločnosti HERINGH TEAM

V tomto prípade sa budeme opierať o našich informátorov, ktorí v minulosti pôsobili v spoločnosti HERINGH TEAM, s.r.o. (IČO: 36 562 904). Spoločnosť založili v roku 2004 Gabriel Heringh a Sebastian Heringh. V auguste 2014 došlo k jej prepisu na "bieleho koňa" z Banskej Bystrice. Posúdiť jej fungovanie v súčasnosti nie je možné, nakoľko posledné dokumenty, ktoré firma odovzdala, boli za rok 2013. Spoločnosť sa zaoberala importom zo zahraničia a predajom drahých luxusných automobilov. Lukáš (Beier) Kraus v danej spoločnosti pracoval od 1.januára 2010. Zmluvu s ním pod

Vybrané kauzy

Osobný bankrot Lukáša (Beiera) Krausa

Lukáš Beier bol podvodníkom vždy, ale až neskôr pochopil, že pri páchaní svojích podvodov sa musí „schovávať“ za iné osoby. Aby to pochopil, musel najprv prejsť procedúrou „osobného bankrotu“, nakoľko k roku 2013 sa pohľadávky voči nemu nakopili v takej výške, že ho to začalo ohrozovať. Takže k roku 2013 predstavovali "oficiálne" dlžoby Lukáša (v tom čase ešte) Beiera čiastku 3,75 milióna českých korún. Skladali sa z nasledovných položiek. a) pôžička od fyzickej osoby Petry Chřibkovej vo výške 1 mil. českých korún. Zmluva bola uzavretá 5.júla 2007. Pôžička mala b